Categories
Tin tức Nhật Bản Xứ Phù Tang

Kiếm tiền online từ Rakuten affiliate – báo cáo chuyển đổi

Bài viết hôm nay mình sẽ chia sẻ cách theo dõi doanh thu, tiền hoa hồng nhận được từ tiếp thị liên kết của Rakuten. Kiếm tiền online từ Rakuten affiliate – báo cáo chuyển đổi, cách xem trên điện thoại nhé.

Để đọc thêm về series Kiếm tiền online từ Rakuten affiliate, các bạn xem ở đây nhé.

Kiếm tiền online từ Rakuten affiliate – tiếp thị liên kết

Kiếm tiền online từ Rakuten affiliate – tiền hoa hồng

Affiliate report – báo cáo chuyển đổi là gì?

Báo cáo chuyển đổi là báo cáo/report giúp người tham gia chương trình tiếp thị liên kết xác nhận được số lượt click, tổng giá trị đơn hàng và tổng số tiền hoa hồng.

Để xem được báo cáo này thì bạn cần vào trang chủ affiliate Rakuten, login vào tài khoản của bản thân. Trên màn hình sẽ hiện ra mục レポート, bạn click vào đó nhé.

Kiếm tiền online từ Rakuten affiliate - báo cáo chuyển đổi

Kiếm tiền online từ Rakuten affiliate – báo cáo chuyển đổi

Trong báo cáo chuyển đổi sẽ có 2 loại là 未確定/chưa xác nhận tiền hoa hồng và 確定/đã xác nhận tiền hoa hồng.

  • 未確定: có thể confirm số tiền hoa hồng ở thời điểm hiện tại. Vì là số tiền hoa hồng chưa được xác nhận nên sẽ có trường hợp số tiền này có sự thay đổi khi được chi trả do người mua hủy đơn, shop hủy đơn….
  • 確定: có thể confirm số tiền hoa hồng cũng như chi tiết các đơn hàng của mỗi tháng. Tiền hoa hồng phát sinh hàng tháng từ ngày 1 đến ngày cuối tháng, về cơ bản sẽ được xác nhận vào cuối tháng tiếp theo và được chi trả vào tháng tiếp đó.
30 giây quảng cáo 🤩 Nhấn vào ảnh để xem chi tiết nha 😍

Cách xem các loại báo cáo trong báo cáo chuyển đổi

Báo cáo chuyển đổi theo thời gian – 期間別

Ở mục này, bạn có thể xem được báo cáo chi tiết theo ngày của từng tháng. Các đơn hàng, giá trị đơn hàng, tiến hoa hồng…sẽ được phản ánh lên báo cáo trong vòng 12 tiếng. Vì vậy, khi muốn xem xem có ai click vào link hay không thì bạn phải chờ ít nhất 12 tiếng để báo cáo được update nhé.

Kiếm tiền online từ Rakuten affiliate - báo cáo chuyển đổi
Báo cáo chuyển đổi theo từng shop – ショップ別

Ở đây, bạn có thể xem được thành quả phát sinh theo từng shop hay từng dịch vụ của Rakuten group.

Kiếm tiền online từ Rakuten affiliate - báo cáo chuyển đổi

Ở mục search tên shop, thì ngoài tên shop ra bạn cũng có thể search theo tên dịch vụ của Rakuten, chẳng hạn Rakuten books, Rakuten travel….

Phía bên trái cột ショップ名, nếu ấn vào dấu + thì có thể xem được báo cáo theo từng ngày của shop đó.

Báo cáo chi tiết đơn hàng – 注文詳細

Tại đây, bạn có thể xem được thành quả phát sinh theo tên shop, tên sản phẩm, ngành hàng, trạng thái. Chỉ có thể xem được dữ liệu của 6 tháng mới nhất.

Báo cáo tiền hoa hồng – 成果報酬

Tại mục này bạn có thể xem được số tiền hoa hồng mà Rakuten sẽ trả cho bạn. Bên cạnh số tiền sẽ là chữ 確定 nhé.

Để nhận được tiền hoa hồng lớn hơn 3000y thì cần liên kết ID mới được nhận. Muốn nhận tiền hoa hồng qua ngân hàng thì cũng cần đáp ứng những yêu cầu nhất định.

30 giây quảng cáo 🤩 Nhấn vào ảnh để xem chi tiết nha 😍 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *