Categories
Tiếng Nhật Từ vựng hay ho

オノマトペ trong tiếng Nhật (P2) Từ tượng thanh, tượng hình liên quan đến cảm xúc, cảm giác

オノマトペ trong tiếng Nhật (P2) – bài viết lần này sẽ là series các từ tượng thanh, từ tượng hình liên quan đến cảm xúc, cảm giác. Gét gô!!! オノマトペ trong tiếng Nhật (P2) Về định nghĩa オノマトペ thì các bạn tham khảo ở bài viết trước nhé. Chúng mình sẽ cùng tìm hiểu 5 […]

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux