Categories
Ngữ pháp không khó Tiếng Nhật Từ vựng hay ho

 じゃ và ちゃ trong tiếng Nhật

じゃ và ちゃ là 2 từ được sử dụng trong hội thoại hàng ngày. Vậy thì じゃ và ちゃ trong tiếng Nhật bắt nguồn từ từ nào và chúng được sử dụng như thế nào. Đây là 2 khẩu ngữ được sử dụng rất nhiều trong hội thoại hàng ngày. Thậm chí, từ Ja – […]

Categories
Tiếng Nhật Từ vựng hay ho

Giới thiệu về các câu/từ vựng được sử dụng hàng ngày (P1)

日常生活で使っている言葉を紹介いたします!

Categories
Ngữ pháp không khó Tản mạn Tiếng Nhật

Một chút tâm sự về công việc – 現在の仕事について

Như mọi người đã biết thì Việt Nam và Nhật Bản đang hợp tác trên rất nhiều lĩnh vực, thị trường Nhật cũng ngày càng mở cửa chào đón lao động Việt Nam sang làm việc, dẫn đến thực tế là ngày càng nhiều người học tiếng Nhật hơn.