Categories
Tiếng Nhật Từ vựng hay ho

Phân biệt すみません và ごめんなさい

Phân biệt すみません và ごめんなさい trong tiếng Nhật.