Categories
Tiếng Nhật Từ vựng hay ho

Quán dụng ngữ trong tiếng Nhật

Các bạn đã từng nghe về 慣用句 – kanyouku trong tiếng Nhật chưa? Dịch ra tiếng Việt nó có nghĩa là Quán dụng ngữ, tiếng Anh là Idiom đó. Bài hôm nay mình cùng học 1 số câu quán dụng ngữ thân thuộc trong tiếng Nhật nhé. Khái quát Quán dụng ngữ là những cụm […]