Categories
Tiếng Nhật Từ vựng hay ho

Quán dụng ngữ trong tiếng Nhật

Các bạn đã từng nghe về 慣用句 – kanyouku trong tiếng Nhật chưa? Dịch ra tiếng Việt nó có nghĩa là Quán dụng ngữ, tiếng Anh là Idiom đó. Bài hôm nay mình cùng học 1 số câu quán dụng ngữ thân thuộc trong tiếng Nhật nhé. Khái quát Quán dụng ngữ là những cụm […]

Categories
Tiếng Nhật Từ vựng hay ho

Tìm hiểu về つまらないものですが

Hãy cùng mình tìm hiểu về cách nói thường được sử dụng khi tặng quà trong văn hoá Nhật nhé.