Chuyên mục
Tiếng Nhật Từ vựng hay ho

Thả thính tiếng Nhật ??

Có ai đã từng dịch các câu thả thính tiếng Việt sang tiếng Nhật và sử dụng rồi thì 手を挙げてください!!