Categories
Ngữ pháp không khó Tiếng Nhật

たくさん寝ました và よく寝ました

Hai câu trên có gì khác nhau nhỉ. Chúng mình cùng suy nghĩ và đưa ra đáp án nhé.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux