Categories
Tiếng Nhật Từ vựng hay ho

Cách dịch 「わかりました」「了解しました」sang tiếng Anh(P1)

Biển học mênh mông. Học không biết bao nhiêu là đủ. Mà càng học thì càng thấy rộng, thấy những điều mình biết chỉ như một hạt cát trên sa mạc.

Ngày trước, lúc mới học tiếng Nhật, để thể hiện rằng mình đã hiểu, đã nắm được nội dung mà đối phương muốn truyền tải thì dùng 「わかりました」「了解しました」. Thế nhưng cứ học tiếp học tiếp thì mới thấy từ này còn dùng cho nhiều cách biểu đạt khác nữa. Trong bài viết sau mình xin được giới thiệu Cách dịch 「わかりました」「了解しました」sang tiếng Anh nhé. Mình chọn tiếng Anh vì thấy có nhiều từ diễn đạt đúng, rõ nghĩa, dễ hiểu hơn tiếng Việt.

「わかった」「了解」biểu thị ý nghĩa xác nhận-phê duyệt

Trong cuộc đối thoại với bạn bè, khi trả lời, chẳng hạn khi muốn truyền tải ý “đã confirm, xác nhận, đã phê duyệt” trong mail hay đơn giản là lời nói thì tiếng Anh sẽ dịch từ 「わかった」「了解」là gì.

cách dịch wakarimashita sang tiếng Anh. wakarimashita nghĩa là gì.

Cách dịch 1: OK

Kể cả trong tiếng Nhật thì từ OK này cũng được sử dụng rất nhiều. OK hoặc là Okay. OK còn được dùng cho「賛成/tán thành」「同意/đồng ý」「承認/phê duyệt」 nữa, quả thật là cách biểu đạt đa dụng.

OK! = わかった!

Tuy nhiên, cách diễn đạt này khá mơ hồ, kiểu như tiếng Việt mình nhiều khi cũng trả lời là OK OK, thế xong có OK thật không nhể? :v

Noted = 了解

Noted cũng là cùng 1 cách biểu đạt được dùng với ý nghĩa “đã xác nhận” giống với OK. Từ này mang ý nghĩa là đã note lại, đã ghi chép lại vào đâu đó để ghi nhớ nên nó không mang ý phản đối cũng không có ý tán thành. Nếu mà nhận được câu trả lời “Noted.” cho yêu cầu hay đề nghị, thì có thể hiểu là người đó sẽ (có khả năng) không thực hiện nội dung được yêu cầu.

Noted with thanks = 了解しました、ありがとうございます。
Ngoài ra, trong business mail thì Noted with thanks là cách biểu đạt thường thấy.

Cách dịch 「わかりました」「了解しました」sang tiếng Anh

Ngoài “OK” và “Noted” ra thì “I get it” cũng là một cách dịch của 2 từ này sang tiếng Anh. Từ “get” trong câu này, nghĩa ban đầu của nó là 「手に入れる/có trong tay, đặt vào tay」nhưng nó cũng là động từ có nhiều ý nghĩa khác. Chẳng hạn nó còn mang nghĩa 「自分のものにする/biến nó thành thứ của mình」, tóm lại còn có nghĩa là「理解する」「わかる」đấy.

I get it = わかった

Chuyển sang thì quá khứ “I got it” thì ý nghĩa sử dụng cũng không thay đổi.

Vì các cách biểu đạt ở đây đều là biểu đạt 1 cách nhẹ nhàng, chỉ với ý truyền tải việc “đã xác nhận, confirm” . Cho nên khi phải nói rõ ràng việc 「よく理解している/hiểu rõ rồi」「理解して実行に移す/đã hiểu và sẽ bắt tay vào thực hiện」thì sẽ sử dụng các cách diễn đạt khác.

(còn tiếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *