Categories
Bài tập JLPT Tiếng Nhật Từ vựng hay ho

Đáp án bài tập Phân biệt 費用・出費・支出・経費

Link bài viết mình sẽ đính kèm ở đây, các bạn vào xem nhé.

Bài tập:
Điền 費用・出費・支出・経費 vào ô trống sau:
1)(家計簿を付けながら)
今月の収入は〇〇円、( )は合計で〇〇円。  
2)留学の( )はおよそ〇〇円です。   
3)これ、( )で落とせますか。    
4)また、結婚式に呼ばれた。おめでたいことだけど、( )が痛い。

Đáp án:

Câu 1: đáp án là 支出
Như trong bài trước đã nếu thì 収入⇔支出 là 1 cặp từ trái nghĩa. Do vậy, sau khi dịch nghĩa vế 1 “thu nhập tháng này là….” thì mình có thể chọn ngay đáp án là 支出

Câu 2: đáp án là 費用
Thông thường, khi nói đến khoản tiền dành để đóng học, khoản học phí thì sẽ dùng 費用. Ví dụ sử dụng 出費
留学の学費、寮費、教科書代の支払いが今月だ!出費が重なるね!Tháng này phải thanh toán nào học phí, nào phí ở ký túc xá, nào tiền sách giáo khoa vụ đi du học. Phải chi nhiều khoản chồng chéo quá!!

Câu 3: đáp án là 経費
Câu này có vẻ như là 1 câu hỏi liên quan đến kinh tế.
「経費で落とす」dựa vào câu này thì có vẻ context đang nói đến khoản tiền, khoản kinh phí cần thiết cho công ty. Từ này được dùng thường xuyên với các ngữ cảnh liên quan đến công việc.

Câu 4: đáp án là 出費
Khi nói đến việc phải chi trả nhiều lần hay việc cảm thấy 辛い khi mất tiền thì người Nhật sẽ nói là 「出費が痛い」, chứ không nói:
✕ 支出・経費・費用が痛い

Quả thật là việc phân biệt nghĩa rồi cách sử dụng các từ này, đối với người Nhật còn khó nữa. Chúng mình chỉ còn cách là nắm chắc nghĩa của từ bằng cách đọc định nghĩa và ví dụ qua các trang như weblio, kotobank, giangbe …. Cùng cố gắng trở thành master Nhật ngữ nào!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux