Categories
Tiếng Nhật Từ vựng hay ho

Từ vựng liên quan đến bệnh tật

Cùng học thêm 1 số từ vựng liên quan đến bệnh tật nhé, đặc biệt là các từ mang ý nghĩa biểu hiện của triệu chứng nghi nhiêm mắc Corona virus nhé.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux