Categories
Tiếng Nhật

JLCAT – kỳ thi năng lực tiếng Nhật mới

Trong bối cảnh dịch Covid19 hoành hành, 1 kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật mới – JLCAT đã ra đời. Kỳ thi bao gồm đủ 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết đã ra đời. Theo bài viết được đăng tải ngày 10/6/2020 trên tờ the-miyanichi.co.jp/, Hiệp hội trao đổi và giáo dục thanh niên châu Á (Association […]