Categories
Bài tập JLPT Tiếng Nhật

Bài tập luyện chữ Hán N4 (P3)

Series bài tập luyện chữ Hán N4 (P3).

Categories
Chữ Hán thú vị Tiếng Nhật

Luyện chữ Hán N5 – JLPT N5の漢字問題

JLPT N5の漢字問題を練習しましょう!

Categories
Chữ Hán thú vị Tiếng Nhật

Chữ Hán của năm từ năm 1995 đến năm 2018 (P1)

Cùng mình tìm hiểu về chữ Hán của năm trong 24 năm qua nhé!

Categories
Chữ Hán thú vị Tiếng Nhật

Chữ Hán của năm 2019!!!

Cùng mình tìm hiểu xem chữ Hán của năm 2019 là gì nhé !!